Pravila delovanja Menjalnega kroga


 • MK je projekt skupnosti LETS Zasavje in je avtonomna organizacija, ki sodeluje z drugimi organizacijami
 • Nastal je na pobudo naslednjih aktivistov: Matej Burkeljc, Alenka Bedrač in Igor Vozelj v sodelovanju z Dejanom Ungerjem
 • MK ima svoj žig, ki je okrogle oblike z napisom Menjalni krog
 • MK je neformalna egalitarna organizacija
 • Članstvo MK je odprto. Člani spoštujejo dogovorjena pravila
 • MK skrbi in eksperimentira na področju vzporedne ekonomije, ekonomije delitve in ustvarjanja skupnosti
 • Menjalno sredstvo je LETS kupon imenovan Kuolm.
 • Veljaven Kuolm mora biti opremljen z žigom MK ali z žigom organizacije ter serijsko številko
 • Vrednost kuolma je okvirno 1€ (obstaja možnost, da kasneje njegovo vrednost vežemo na dobrino)
 • Ura kareregakoli dela ali storitve je 5 kuolmov, ki se izdajo na Menjalnih krogih. Na posebnih kuponih prinašalec storitve izpolni vrsto storitve in poda svoj kontakt
 • Vrednosti prinesenih artiklov se dogovorijo med prinašalci in aktivisti MK
 • Ob posebnih dogodkih. Npr. pri izmenjava oblačil se lahko dogovori, da je cena kosa oblačila 1 kupon (posebni), ki se lahko na naslednjem MK zamenja za 1 Kuolm
 • Po koncu MK lahko udeleženec vzame nazaj svoje artikle in vrne Kuolme
 • Za čas MK postanejo vse dobrine in storitve last skupnosti, viški se uporabijo na naslednjem MK, ali se podarijo
 • Kuolmi veljajo na vseh izpostavah, ne glede na to, kje so bili izdani
 • Znamka Menjalni krog se lahko uporablja le ob soglasju skupnosti. Enako velja za predstavljanje projekta navzven

  Sistem Menjalni krog se lahko prosto replicira ob spoštovanju pravil in cc licence!

Ni komentarjev:

Objavite komentar