Menjalni krog | Pravila delovanja

 • Menjalni krog je projekt skupnosti LETS Zasavje in je avtonomna organizacija, ki sodeluje z drugimi organizacijami
 • Nastal je na pobudo aktivistov Mateja Burkeljca, Alenke Bedrač in Igorja Vozlja v sodelovanju z Dejanom Ungerjem
 • Menjalni krog ima svoj žig, ki je okrogle oblike z napisom "Menjalni krog".
 • Menjalni krog je neformalna egalitarna organizacija.
 • Članstvo MK je odprto. Člani spoštujejo dogovorjena pravila.
 • Menjalni krog skrbi za in eksperimentira na področju vzporedne ekonomije, ekonomije delitve in ustvarjanja skupnosti.
 • Menjalno sredstvo je LETS kupon, imenovan "kuolm".
 • Veljaven kuolm mora biti opremljen z žigom MK ali z žigom organizacije ter serijsko številko.
 • Vrednosti prinesenih artiklov se dogovorijo med prinašalci in aktivisti MK.
 • Če obiskovalec na Menjalnem krogu ne vzame ničesar, lahko kuolme prihrani in jih porabi naslednjič.
 • V času, ko traja Menjalni krog, postanejo vse dobrine in storitve last skupnosti, viški se uporabijo na naslednjem MK ali se podarijo.
 • Kuolmi veljajo na vseh izpostavah, ne glede na to, kje so bili izdani.
 • Znamka Menjalni krog se lahko uporablja le ob soglasju skupnosti. Enako velja za predstavljanje projekta navzven.

  Sistem Menjalni krog se lahko prosto replicira ob spoštovanju pravil in cc licence!

Ni komentarjev:

Objavite komentar