O Menjalnem krogu

Menjalni Krog je lokalni menjalni sistem (LETS - Local exchange trading sistem), katerega namen je vzpostaviti uravnoteženo odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev ter medsosesko pomoč. Deluje od decembra 2012, ko je skupina navdušencev izvedla prvi testni dogodek - izmenjavo novoletnih daril. Prvi Menjalni krog je bil organiziran v Zagorju. Od takrat naprej prirejamo mesečne menjalne sejme in druge dogodke, na katerih so prebivalci do sedaj izmenjali novoletna darila, pustna in druga oblačilaa, obutev, semena in sadike, domače pridelke in shranke, peciva in kruh ter knjige.

Pri izmenjavah dobrin in storitev si obiskovalci pomagajo z LETS kuponom, imenovanim "kuolm". Tako si posamezniki izmenjajo dobrine ali storitve s tretjo osebo. Vašo dobrino ocenimo in vam zanjo izdamo kuolme (1 K = 1 €). S kuponi lahko pridobite drugo dobrino na tem ali na naslednjem Menjalnem krogu. Po končanem Menjalnem krogu lahko dobrine ob zamenjavi za kupone vzamete nazaj.

Bistveni poudarki lokalnega menjalnega sistema:
  • ustvarjanje povezane skupnosti
  • vzajemno zadovoljevanje svojih materialnih potreb in potreb ostalih
  • povezanost med različnimi sloji in generacijami
  • nabiranje izkušenj in obnavljanje uporabnih pozabljenih znanj
  • zavedanje o lastni moči in moči skupnosti
  • izkoreninjenje iz potrošniške družbe
  • ohranjanje in razvijanje potencialov znotraj lokalne skupnosti
  • osebnostna rast

Ni komentarjev:

Objavite komentar